GRUES PADROSA

és una empresa del Grup Padrosa, que opera des de l'any 1923, destinada a oferir serveis d'elevació i transport mitjançant grues autopropulsades, vehicles pesants i altres tipus de maquinària.
Si voleu visitar la pàgina del Grup Padrosa, podeu utilitzar el següent enllaç:

GRUES I CAMIONS GRUA

Grues autopropulsades a partir de 30Tn.
Camions grua autocarregants amb caixa fins a 7m.
Tractores amb grua fins a 31Tn/m.

TRANSPORTS ESPECIALS

Plataformes fixes i extensibles fins a 45m i 80Tn.
Gòndoles i semi-gòndoles fixes i extensibles.
Plataformes amb laterals.
Tractores 4x2 o 6x4 i tractores amb grua.
Tràiler lona amb sostre elevable fins 3'20m d'alçada.
Bolquets.
Remolcs amb rampes.

RESCAT

Auxili i remolc de vehicles pesants (accidentats o avariats) en carreteres convencionals y autopistes.
Disponible 24h els 365 dies al telèfon (+34) 629 333 313.
Repatriacions i trasllats de vehicles per tot Europa.
Pàrking de seguretat per custodia de vehicles.
Molls y mòduls de emmagatzematge per mercaderies.
Góndola porta tractores.
Camió porta vehicles amb plataforma i pinces.

MAQUINARIA D'ELEVACIÓ

Elevadors tipus tisora, articulats i telescòpics, tant elèctriques com dièsel fins 43m.
Carretons, toros, tanquetes i manipuladors fins a 8Tn.
Camions grua amb cistella homologada fins a 34m.

TRANSBORD I EMMAGATZEMATGE

Toros i grues per moure mercaderies.
Molls de càrrega/descàrrega.
Mòduls coberts per emmagatzematge de mercaderies.
Aparcament de seguretat per a custòdia de mercaderies voluminoses.

SEGUEIX-NOS !